Giải pháp thu hút trọng dụng nhân tài

Đăng bởi: AdministratorIn
 

 

Thu hút, trọng dụng và phát huy tài nguyên trí tuệ trong đội ngũ các nhà khoa học trẻ là việc làm hết sức cần thiết. Những giải pháp, cải cách trong thời gian qua đã thể hiện rõ sự quan tâm, ủng hộ của Đảng và Nhà nước cho hoạt dộng nghiên cứu khoa học nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học trẻ nói riêng. Thế nhưng nhìn dưới một góc độ khác, đó chính là sự kỳ vọng cao của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ trẻ.

 

TS. Lê Anh Vinh, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, Giám đốc TT Nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục: Cần có chính sách trọng dụng người tài.

 

Thứ nhất, chúng ta cần có các chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) hiệu quả để phát huy năng lực của nguồn nhân lực KH&CN trong nước và thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài về làm việc cho các cơ sở KH&CN. Luật KH & CN năm 2013 đã lần đầu tiên dành riêng một quy định về chính sách đối với cá nhân hoạt động KH&CN, theo đó nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước trong đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN; đưa ra các ưu đãi trong tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học; trọng dụng cán bộ KH&CN tài năng, đặc biệt là ba nhóm nhân lực trình độ cao là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, nhà khoa học trẻ tài năng; thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài.

 

Thứ hai, chúng ta cần có sự đầu tư đúng mức về nguồn lực tài chính và hạ tầng kỹ thuật cho KH&CN. Ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu chủ yếu được tài trợ bởi chính phủ. Mặc dù tỉ lệ đầu tư của các tổ chức tư nhân cho nghiên cứu khoa học ngày càng tăng, đặc biệt là tài trợ cho các dự án nghiên cứu ứng dụng. Hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều dành một lượng đáng kể từ ngân sách nghiên cứu dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.

 

Tại Mỹ, 16,8% chi tiêu chính phủ được thực hiện thông qua hệ thống giáo dục đại học; ở Đức, con số đó là 17,1% và ở Anh là 22,6%. Ở Việt Nam, tỉ lệ chi ngân sách nhà nước cho KH&CN hàng năm đạt 2% (tăng trung bình 16,5%/năm), nhưng nếu xét về giá trị tuyệt đối thì còn khá thấp. Tổng đầu tư của toàn xã hội cho KH&CN của Việt Nam hiện nay ước tính chỉ đạt dưới 1% GDP so với mức trung bình thế giới là 2,1%. Với mức đầu tư này, chúng ta chưa phát huy được vai trò của các tổ chức xã hội trong các hoạt động khoa học công nghệ. Điều này, dẫn đến tình trạng sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả và gây lãng phí nguồn lực cho hoạt động khoa học công nghệ. Việc đầu tư một cách dàn trải, không có trọng điểm dẫn đến các sản phẩm khoa học công nghệ bị trùng lặp, thiếu tính sáng tạo, có giá trị kinh tế thấp, không tạo được sự đột phá về mặt kinh tế - xã hội.

 

Thứ ba, là một số bất cập về cơ chế quản lý tài chính. Cơ chế xét duyệt, nghiệm thu đề tài các cấp ở nhiều nơi vẫn còn tương đối phúc tạp và trở thành một rào cản thực sự đối với các nhà khoa học. Cơ chế này cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng của các đề tài nghiên cứu, sự nhiệt huyết của nhà khoa học trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Vì vậy, các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để có một quy trình quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ hiệu quả theo hướng minh bạch. Hiện nay các quy trình xét duyệt và nghiệm thu đề tài đã được chuyển dần sang cơ chế khoán sản phẩm, trong đó chất lượng sản phẩm cuối cùng của một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ là thước đo quan trọng nhất. Với những thay đổi tích cực này, các nhà khoa học trẻ sẽ mạnh dạn hơn trong việc thục hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp.

 

Ông Phạm Tiến Đạt – Bí thư Đoàn Học viện Ngân hàng: Cần có chính sách hỗ trợ tài năng trẻ.

 

Dưới góc độ Đảng và Nhà nước đã có những chính sách, chỉ đạo rất đầy đủ kịp thời nhằm phát triển KH&CN nói chung và phát triển tài năng trẻ trong hoạt động KH&CN nói riêng. Với cương vị là tổ chức đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam thì các tổ chức Đoàn cần làm những công việc cụ thể sau đây:

 

- Thứ nhất, về vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN của các nhà khoa học trẻ: Cần phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm cho hoạt động nghiên cứu KH&CN của các tài năng trẻ, trong đó sẽ có một phần giao trực tiếp về các Viện nghiên cứu, các Học viện, trường đại học để thực hiện; Cầu nối giữa doanh nghiệp, ngân hàng với các nhà khoa học trẻ trong việc kêu gọi vốn tài trợ cho hoạt động.

 

- Thứ hai, về hỗ trợ cho các tài năng trẻ về các thủ tục hành chính giấy tờ trong hoạt động khoa học công nghệ: Trung ương Đoàn sẽ hình thành các nhóm hỗ trợ về các thủ tục hành chính từ các đoàn viên từ các Bộ, Sở Ban ngành. Họ là những người nắm rõ về các thủ tục hỗ trợ tối đa cho các tài năng trẻ để họ chỉ tập trung vào nghiên cứu và làm khoa học, không mất thời gian và tâm trí vào việc giấy tờ thủ tục hành chính.

 

- Thứ ba, hỗ trợ trong quá trình triển khai các đề tài: Việc triển khai các đề tài cần rất nhiều tài liệu, số liệu để đảm bảo tính trung thực và khả năng áp dụng thực tế. Nhiều trường hợp các tài liệu và số liệu có ở tại các Bộ, Sở Ban ngành. Tuy nhiên nhiều khi việc được tiếp cận và được sử dụng khó khăn do tính bảo mật và tính nhạy cảm của số liệu. Do vậy Trung ương Đoàn là đầu mối phối hợp giữa các nhà khoa học với các nơi cung cấp số liệu ở Bộ, Sở đảm bảo độ tin cậy khi chuyển giao các tài liệu số liệu cho các nhà khoa học.

 

- Thứ tư, hỗ trợ trong quá trình ứng dụng đề tài: Trung ương Đoàn phải phối hợp với Bộ, Ban ngành, Hiệp hội, các doanh nghiệp tạo điều kiện cho các kết quả đề tài được ứng dụng vào trong các đơn vị thực tế trong các cư quan quản lý Nhà nước. Điều sẽ giúp cho những người làm khoa học thấy được sản phẩm của mình được trân trọng để làm việc hết sức có được một sản phẩm có chất lượng cao nhất đồng thời xã hội sẽ thu được lợi ích kinh tế tối đa.

 

- Thứ năm, cần thành lập Hội Các nhà khoa học trẻ trực thuộc Trung ương Đoàn và hình thành Chi hội thuộc tỉnh và thành đoàn để các nhà khoa học có nơi sinh hoạt, trao đổi ý kiến về chuyên môn cũng như có tổ chức có tính pháp lý và chính trị để đưa ra những đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nghiên cứu khoa học cũng như bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà khoa học trẻ trong giai đoạn hiện nay.

 

(Theo GD&TĐ chủ nhật, số 12, ra ngày 20-3-2016)

 

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
4822561
Quạt trần cao cấp chính hãng, quạt trần trang trí động cơ mạnh mẽ, mẫu mã đẹp‎, tổng kho quạt trần