Giới thiệu » Tổ chức và hoạt động

  • TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI CHC

    TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI CHC

    Thông báo về tổ chức mới và hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC Ngày 16-7-2010, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định số 427/QĐ-LHH, về việc thành lập Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài CHC trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
4735612
Quạt trần cao cấp chính hãng, quạt trần trang trí động cơ mạnh mẽ, mẫu mã đẹp‎, tổng kho quạt trần