Kho Số liệu của ISSTH, số 804

Đăng bởi: AdministratorIn
 

804. Xuất bản sách của Việt Nam năm 2015

 

Năm 2015, lượng sách xuất bản có tổng số 73.597 cuốn đã được Cục Xuất bản In và Phát hành xác nhận đăng ký xuất bản; 29.120 cuốn đã nộp lưu chiểu với 363.012 triệu bản.

 

Vấn đề nổi cộm hiện nay là việc thực hiện cấp đổi lại giấy phép thành lập NXB, khi theo quy định hiện hành một trong những điều kiện hết sức quan trọng là cơ quan chủ quản và NXB phải bảo đảm kinh phí hằng năm ít nhất 5 tỷ đồng để NXB thực hiện nhiệm vụ xuất bản. Số lượng 27 trong số 60 NXB được cấp đổi giấy phép, 26 NXB không đủ điều kiện và vấn đề làm thế nào để NXB có được số tiền 5 tỷ đồng đang là câu hỏi lớn đối với những NXB gặp khó khăn về tài chính.

 

ISSTH sưu tầm - 14-1-2016

 

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
5695256
Moonshop.vn