Chặng đường mười năm hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực - ISSTH

Chặng đường mười năm hoạt động của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực - ISSTH

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Viện có thể tóm tắt là góp phần nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu sử dụng nhân tài, hiền tài, phục vụ công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Viện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ này kể từ khi thành lập Viện.

Câu chuyện khởi nghiệp của chàng sinh viên bỏ học ở Mỹ về Việt Nam

Câu chuyện khởi nghiệp của chàng sinh viên bỏ học ở Mỹ về Việt Nam

Trong năm 2017, mỗi ngày có gần 150.000 vé xe được đăng bán thông qua Vexere, tương đương 20% tổng lượng vé bán ra trên thị trường. Đây là câu chuyện khởi nghiệp thành công của Trần Nguyễn Lê Văn – chàng sinh viên bỏ học ở Mỹ để về Việt Nam bán… vé xe đò Tháng 7.2013, cái tên VeXeRe xuất hiện lần đầu trên thị trường thông qua chương trình tiếp sức mùa thi. VeXeRe lúc đó là cổng thông tin kết nối với 40 nhà xe cung cấp vé xe khuyến mãi cho thí sinh dự thi đại học ở TP.HCM. Sau 5 năm, VeXeRe đã kết nối với 300 nhà xe có từ 4 xe trở lên ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM, chiếm 10% tổng số nhà xe đang hoạt động trên toàn quốc. Trong năm 2017, mỗi ngày có gần 150.000 vé xe được đăng bán thông qua hệ thống VeXeRe, tương đương 20% tổng lượng vé bán ra trên thị trường. Theo Similarweb, tính đến tháng 10.2017, VeXeRe có hơn 2 triệu lượt truy cập mỗi tháng, bỏ xa 2 nhà xe lớn nhất hiện nay là Phương Trang và Thành Bưởi, có lượt truy cập lần lượt là hơn 560.000 và 157.000. Cùng với việc

Lưu trữ

Sổ liên kết

Nguồn cấp tin

Viện nhân tài CHC

Đăng ký nhận tin
 
Tổng số lượt xem trang
5707487
Moonshop.vn